Ønsker du at være plejefamilie?
Ønsker man at være plejefamilie for en af de hunde, vi hjælper til Danmark, er der flere ting, man skal tage højde for. Det er derfor VIGTIGT, at man læser dette punkt igennem, inden man går videre.
Det allervigtigste for jer, hundene og os er, at det er en beslutning, som for alvor er tænkt igennem og hele familien er indforstået med, hvad det vil sige, at være plejefamilie for disse hunde.

Det må ikke være en impulsiv beslutning, som tages på baggrund af, at man har ondt af hundene – Vi ønsker ingen omplaceringshunde; vi ønsker ikke at ende i en situation (eller flere), hvor vi er nødsaget til, at finde en ny placering til hundene, fordi beslutningen ikke er tænkt hele vejen igennem. Det er oftest rigtig hårdt for hundene.

Som plejefamilie binder man sig derfor typisk for en periode på tre måneder.

Perioden kan blive længere eller kortere, men man skal som udgangspunkt regne med tre måneder. Dette er vigtigt, at man lige skriver sig bag øret, da vi IKKE inden for relativ kort tid kan skaffe en ny kompetent pleje akut. Så har man sagt A, må man også sige B

Som plejefamilie er man selv ansvarlig for hundens pleje, foder, tilbehør mv. og man vælger selv, om der tegnes en sygeforsikring på hunden. Hvis hunden bliver syg og det kræver dyrlægebehandling under opholdet hos plejefamilien, er det plejefamiliens ansvar at dække denne udgift. DDVG kan eventuelt forsøge at bistå plejefamilien i en indsamling til behandlingen, men DDVG kan ikke drages til ansvar økonomisk.

Mange af de hunde der kommer fra Valcea, har det der kaldes demodex (hårsækkemider). Det er noget ALLE hunde har og ved voldsom stress og/eller sult bryder det ud. Derfor vil det ses hos mange af hundene, når de kommer hertil. Det smitter IKKE hverken fra hund til hund eller fra hund til mennesker. Selvom det kan have nogle lighedstegn er det IKKE skab, som det oftes fejlagtigt bliver forbundet med.

Inden hunden tages til dyrlægen (og yderligere forhøjer hundens stressniveau), vær i stedet opmærksom på hundens almene tilstand, både pyskisk og fysisk, og lad hunden stresse af.

Stress, dårlig kost og klimaforandringer kan bl.a. også være med til, at hunden klør sig meget, hoster eller lignende. Det er ligeledes heller ikke ensbetydende med, at hunden fejler noget. Endnu engang er det vigtigt, at hunden få ro til at falde til og stresse af og det vil mange gange går over af sig selv. Hvis man er i tvivl, så kontakt os.

Husk også på, at vores primære mål er redning af de hunde, der er gamle, svage eller syge eller hunde, der IKKE som udgangspunkt kan håndteres. Man skal derfor også være forberedt på, at ligge lidt energi i hunden. Det kan også for nogle betyde, at det ikke er sikkert at hunden kan komme til dyrlæge på almindelig vis. Her skal man undersøge mulighederne for udekørende dyrlæger, eller muligheden for at dyrlægen kan komme og bedøve hunden for at kunne udersøge/behandle, hvis det er nødvendigt.

Man kan også opleve, at nogle af hundene halter eller går mærkeligt. Dette kan skyldes slitage eller tidligere skader. Det er vigtigt, at hundene IKKE slæbes til dyrlæge i tide og utide – denne transport frem og tilbage er ofte en rigtig hård proces for hundene, når de endnu ikke er faldet til i hjemmet – Husk på, at det slet ikke er sikkert, at hunden har prøvet at køre bil og derved udsættes for yderligere stressede vilkår, at forholde sig til.

Det er Rumænske hunde, som på ingen måde har levet et liv som danske hunde. Hvis det er tilfældet at hunden er slidt i kroppen og der ikke som udgangspunkt kan gøres noget ved det, er det vigtigste, at benytte sin sunde fornuft. Sørge for hunden er smertedækket, ikke skal gå på mange trapper, har et behagligt sted at ligge og derudover at man eventuelt lægger mærke til, hvilke situationer, der virker hårdt for hunden. Hundene må KUN behandles, hvis det er nødvendigt og at der kan gøres noget.

Kort og godt er det en meget anderledes oplevelse end ved almindelige danske hunde og det skal man have gjort sig nogle tanker om og være helt indforstået med, inden man siger JA til tage en plejehund ind.
Vær opmærksom på, at den ikke kender vores sprog, når den ankommer. Den forstår ikke, hvad du beder om. Langt de fleste kan med både hunde og katte. De har deres hundesprog intakt.

Man kan opleve, at hunden er bange og skræmt og har mest brug for fred de første dage. Nogle af hundene kan også have alvorlige psykiske problemer. Men man kan også opleve det helt modsatte.

Der er INGEN garantier for hvordan hunden reagere ved transporten til landet eller til det nye hjem, så det skal overvejes grundigt. Og man skal være klar på, at give hunden tid og tålmodighed, hvis den har behov for det.

Når du/I har så bestemt jer for at være plejefamilie for en af hundene, så kontakt en af os. Så arrangere vi et infomøde – dette er af hensyn til både jer, os og vigtigst af alt hunden.

Meld dig KUN som plejefamilie hvis du kan finde plads og tid i dit liv til det de næste par måneder, da der i nogle tilfælde kan gå lidt tid, før der findes en blivende familie til hunden(e).

Der vil blive lavet en plejekontrakt og man er meget velkommen til at være med til at vælge den eventuelle nye blivende familie til plejehunden. Plejefamilien er den, der kender hunden bedst og vil derfor have meget at byde ind med i denne proces. Det er dog DDVG, der tager den endelige beslutning.

Som plejefamilie kan man under INGEN OMSTÆNDIGHEDER tage beslutning omkring aflivning!
Vi har forskellige grænser og derfor er det KUN DDVG, der kan tage den endelige afgørelse om nødvendigt.

DDVG har en NO KILL politik!
Overstående skal være både læst godt igennem og accepteret inden man retter yderligere henvendelse om at blive plejefamilie.