I Danmark vil man opleve mange forskellige mennesker, der enten elsker at hade gade-hundene generelt, eller som specifikt ønsker at stoppe DDGV’s store arbejde. Der findes også mennesker, som ikke bryder som om gadekryds, hvilket gadehundene som oftes er, og mener man kun bør opkøbe race rene hunde fra avlere. Og så er der dem, som mener at man bør adoptere de danske hunde, der mangler et hjem fra de danske dyreværns – internater.

Mange mener også det er alt for nemt at få adgang til en gade hund fordi det er billigere at opkøbe en gade hund frem for en race hund; men til det kan vi kun sige følgende: DDGV besøger altid kommende og nye adoptanter i deres eget hjem. Men naturligvis kan vi ikke sikre os, lige som et dansk internat eller en dansk avler heller ikke kan sikre sig, at hunden vil få et forevigt hjem, og at der aldrig vil forekomme svigt.

DDGV er generelt imod avl, idet der på verdensplan findes så rigeligt med hunde, der mangler gode hjem. Så hvorfor sætte flere hunde i verden, når der nu allerede er mange der mangler et hjem. Alene hvad vi ser af hvalpefabrikker, ikke kun i Danmark, men i hele Europa er ganske foruroligende. Derfor mener vi at adoption er vejen frem.

Derfor skal du huske, at ønsker du at adoptere via DDVG, så adopterer du også det koncept DDVG står for. Konceptet er beskrevet på disse sider og i adoptionskontrakten som du skriver under på, ved adoption via DDVG.

Hvad angår dyrlæger er de jo lige så forskellige som mennesker som alle andre. Nogle synes ikke at gade hunde har noget at gøre i Danmark, andre synes som ånden er i DDVG – at alle bør have en chance uanset race eller herkomst.

Hvis man googler på emnet vil man opleve at der at opsat specielle hadesider , specielt mod den tidligere formand Birgit Hansen og stifteren af DDGV.

Derfor har DDGV også valgt ikke at lægge skjul på dette, da det i perioder blusser op som en kæmpe hetz, der gør alt for at ødelægge de hundes – (der lever hos Marias), – chance for et bedre liv. Man kan sige disse “få haderes” mission lykkes og færre hunde får lov at få et godt liv i Danmark. Heldigvis ved vi at der i Tyskland, Schweitz, Beligien, Sverige, Norge og England ikke er samme form for hetz og derfor får rigtig mange hunde chancen for det gode liv andre steder i Europa.

Seneste hetz mod foreningen har været så massivt at Birgit Hansen, har måtte trække sig fra foreningen og dermed har DDVG, hundene i Rumænien og Maria mistet en kæmpe ildsjæl, hvilket desværre vil gøre, at de frivillige kræfterne i DDVG er nedsat i en længere periode. Vi beklager meget de yderst negative og grove beskyldninger disse mennesker har set som deres livs formål.

Alle anklager kan forklares og deminteres og ønsker man at gå dybere ind i dette emne, er det uddybet af flere omgange på facebook siden DDVG, hvor man kan søge på emnet.

Mange fejlagtige antagelser er også økonomisk relateret. Derfor gentager vi her det ansvar, man som adoptant har, – og understreger at hverken Maria i Rumænien eller DDVG i Danmark har en stor kasse beholdning som andre dyreværns organinsationer eller foreninger har. Ingen tjener store penge på dette arbejde. Ingen bliver betalt for dette arbejde og alle arbejder frivilligt som ildsjæle. – og naturligvis begår vi fejl, vi er blot mennesker. Men vi gør vores absolut bedste i en travl hverdag.

Får jeg penge retur for min hund?

Det korte og hurtige svar er NEJ!

Får jeg penge retur for min hund, hvis jeg oplever den ikke lever op til min forventninger, eller hvis hunden har reageret aggressivt, eller er løbet væk?

Eller får jeg penge retur for min hund hvis den bliver syg og jeg ikke har fået forsikret den, eller hvis jeg efter krav fra DDGV har skulle neutralisere den?

Får jeg penge retur hvis en anden skal overtage min hund, fordi den af den ene eller anden grund ikke skal bo hos mig alligevel?

NEJ. Hvis du har forventninger om at få penge retur fra DDVG så har du ikke gennemlæst dette site eller forstået hele konceptet med DDVG. Derfor understreges det her igen, at DDVG er ikke en stor forening med mange midler men en non-profit organisation. DDVG består af en række frivillige helt almindelige mennesker, der brænder får at hjælpe de hunde (og katte) der kommer fra Rumænien. De penge du har betalt for din hund er ikke et stort beløb. Det er et meget lille beløb sammelignet med hvad du giver for en dansk fremavlet hund. Derfor er du indforstået med, at det fulde beløb du har betalt, er, for at dække vaccination, pas og papirer, dyrlæge regninger i Rumænien, transport til Danmark. Alt hvad der opstår efterfølgende er dit ansvar. Fulde ansvar – på samme måde hvis du har købt et dyr i Danmark. Hunden er heller ikke en retur vare, som hvis du har købt en støvsuger, der bryder sammen efter kort tid. Der er ingen reklamationsret på en levende hund, fra et andet land. Du har adopteret en hund, fordi du af et godt hjerte vidste at du havde tiden, pladsen, økonomien og overskuddet til at give denne hund et godt liv. Hvis DU ikke kan magte den opgave – er det IKKE de frivillige i DDVG der af egen økonomi skal kompensere dig. DDVG ejer hunden fordi vi er ansvarlige for den har et godt liv i Danmark og derfor forbeholder vi os retten til at afhente den hos dig, hvis du ikke kan magte opgaven! Og ja – hunden vil ikke blive formidlet gratis videre til en ny familie, der vil blive opkrævet et gebyr fra den nye familie, fordi det kræver tid, omkostninger som transport, måske en midlertidig plejefamilie, dækning af foder til plejefamilien, måske nyt dyrlæge tjek at videreformidle din hund. Så derfor skal du ikke skrive til os, for at få dækket de omkostninger, du har, når du har adopteret en hund via DDGV.”

Det ØKONOMISKE ANSVAR er DIT.

Her følger en beskrivelse fra en adoptant af hund fra DDVG, personen er anonym grundet den hetz personer fra hadegruppen kan udsætte en for, men vi i DDVG er bekendt med hvem, der har skrevet denne historie:

  • Jeg har fået en rigtig gadehund via DDVG for 15 mdr. siden. Ingen problemer. Jeg tilbød denne +10 år gamle hund et godt otium, men det viste sig at hun er yngre, så jeg har denne fantastiske pige længere end først forventet 😀 Jeg har erfaring med gadehunde (har haft flere fra Bosnien – i pleje og adopteret). Min erfaring med DDVG er, at det er helt nede på jorden og at det ALTID handler om hundene. Jeg følger og støtter fortsat denne gruppe, da det er ildsjæle – også i Rumænien. Også fordi det er meget, meget sørgeligt, at enkeltpersoner har spredt så meget gift omkring gruppen og har fået flere og flere med, der pipper i kor. Deres beskyldninger mod DDVG er nærmest opspind….”udtalelserne” i forskellige hundegrupper bliver for hver gang værre og værre, selvom de påståede erfaringer ligger år tilbage. Der var vist engang en anden valceagruppe, som intet har med den nuværende at gøre. Der er personer, der åbenbart har dedikeret HELE deres liv på at kommentere og sabotere “gadehunde-grupper”. Andre grupper bliver også saboteret, men specielt DDVG er genstand for en enkeltpersons had. Jeg har måttet melde mig fra hundegrupper på fb, da jeg bliver decideret utilpas over hadefuld og løgnagtig hetz. F.eks. et enkelttilfælde om en hund, der havde brug for operation i DK, hvor der blev samlet ind så det ikke kostede adoptanten noget, – er blevet til endnu mere kritik af DDVG, som “leverandør” af syge hunde. Jeg kunne fortælle mange flere ting, men kort sagt. Jeg er meget tilfreds med denne gruppe fordi moral og etik betyder meget for mig. Jeg vil helt sikkert vælge at få hund via DDVG igen. …..forhåbentlig ikke foreløbig, da jeg er superglad for mine 2 piger..
  • PS. Mange adoptanter følger ikke længere hundegrupper på fb når de først har fået deres hund, for så lever de deres liv i stedet for at trække vejret igennem fb 😉 Derfor vil man aldrig få det fulde overblik over, hvor mange, der er rigtig glade for at have fået hund via DDVG. …tomme tønder buldrer mest, som man siger….

Hunden Selma

Der kan skrives flere bøger om de angreb som stifteren af DDVG har været udsat for, men når alt kommer til alt er hoved på sømmet, at der fra DDVGs side bliver taget ansvar for de hunde, som DDVG har hentet til Danmark fra Valcea. Hvis vi oplever, at de hunde, som vi har hentet mistrives eller misrøgtes forsøger vi at gøre alt for at hjælpe hunden videre, så den får den tilværelse, vi mener vil være bedst for hunden. Den er trods alt hentet til Danmark for at få en bedre tilværelse end det den kom fra. Mange handler ud fra et godt hjerte, men kommer til kort, hvis de får en hund, der ikke lever op til deres hverdag og tilværelse og handler derfor ikke på en måde, som gavner hunden. Nedenstående er et tydeligt eksempel på dette, hvor DDVG desværre må en tur forbi retten, for at hjælpe hunden Selma. Personen benævnt i nedenstående er ikke målet eller relevant, men fremstår her som eksemplet ud af mange, der viser den groteske form for hetz, som samtlige admins med flere bliver udsat for, når de nærmer sig Den Danske Valcea Gruppe, hvad enten det er som ny adoptant, som frivillig eller i andre sammenhænge som bidrags yder:

Nu er det aldrig sjovt at tabe en sag i retten, men som det viser sig i flere tilfælde vil de mennesker, der ønsker at skade DDVG’s arbejde person forfølge medlemmer i DDVG regi. Vi understreger her, at det drejer sig om flere personer og episoder og altså ikke et enestående eksempel, som det der fremhæves her, hvor selvsamme person angriber en tråd på facebook, der slet ikke har nogen relvans eller noget med ovenstående af gøre. Men ud af det blå tilsmudses DDVG og stifteren af DDVG, som slet ikke er medvirkende mere, – i en sammenhæng som slet ikke er relateret til kontekst og det blot fordi ovennævnte person har oplevet ikke at få medhold i en sag om misrøgt.